Novinka! Meranie krvného tlaku s diagnostikou atriálnej fibrilácie
Včasná diagnostika atriálnej fibrilácie pri bežnom
meraní krvného tlaku prístrojmis funkciou AFIB
- Monitorovanie v ambulancii lekára
- Meranie v domácom prostredí
- Jednoduchá manipulácia
- Detekcia v režime "MAM"
  (3-násobné meranie)
- Pri opakovanom výskyte AF
  upozornenie na návštevu lekára
- Presnosť overená vedeckými
  klinickými štúdiami

Technológia AFIB a MAM
Presné a spoľahlivé meranie tlaku
   krvi, pulzu a výskytu AF
Atriálnou fibriláciou (AF) trpí 3 až 5 percent populácie nad 65 rokov. Nakoľko pri AF sa átriá chvejú, krv sa tu dostatočne neprečerpáva, hromadí sa a zráža. Môže dôjsť k infarktu, zrazenina upchá cievy srdca alebo ak krvná zrazenina z predsieni opustí srdce, výsledkom môže byť mozgová príhoda. Až 15 percent mozgových príhod s a vyskytuje u pacientov s AF. Pravdepodobnosť výskytu AF sa zvyšuje vekom a výrazne zvyšuje pri výskyte hypertenzie, diabetu, metabolickom syndróme, obezite a pod.

Včasná diagnostika výskytu AF môže pomôcť zredukovať riziko infarktu či mozgových príhod teraz aj na Slovensku.

KDE KÚPIŤ – Zoznam predajní a lekární >>

Atriálna fibrilácia – tichý zabijak


Prínos nového tlakomeru Microlife AFIB
Microlife AFIB dokáže odhaliť atriálnu fibriláciu (AF) v rannom štádiu ochorenia, kedy pacient ašte nepociťuje žiadne príznaky. Výhodou je to, že AF sa môže detekovať pre bežnej kontrole merania krvného tlaku aj v domácom prostredí. Ak sa namerané AF objaví opakovane (2 až 3 krát v týždni) odporúča sa návšteva lekára. Skorá diagnostika a adekvátna liečba môže znížiť riziko výskytu infarktu a mozgovej príhody. Presnosť detekcie AF bola testovaná v dvoch klinických štúdiach. Výsledok oboch štúdií potvrdil vysokú presnosť – až 97%.

Pre koho je Microlife AFIB určený?
Microlife AFIB je určený pre ľudí, u ktorých je potrebná pravidelná kontrola tlaku krvi, a tiež pre tých, ktorí pravidelne užívajú lieky na úpravu srdcového rytmu. pozorovanie krvného tlaku a detekcia AF je významným faktorom prevencie mozgovej príhody a infarktu myokardu.

Čo je to atriálna fibrilácia?
AFIB je najčastejšia arytmia pozorovaná v klinickej praxi. Normálne sa Vaše srdce sťahuje a uvoľňuje v pravidelnom rytme. Určité bunky vo vašom srdci produkujú elektrické signály, ktoré spôsobujú, že sa vaše srdce sťahuje a pumpuje krv. Atriálna fibrilácia sa vyskytuje, keď sa v dvoch horných srdcových predsieňach nazývaných átriá, vyskytujú nepravidelné elektrické signály. Tie potom spôsobujú rýchle a nepravidelné sťahovanie srdca (ktoré sa nazýva fibrilácia). Atriálna fibrilácia je najbežnejšou formou srdcovej arytmie jej hlavné príznaky sú:
- bolesť v oblasti hrudníka
- chronická únava
- dýchavičnosť
- pocit závratu
Pri výskyte týchto príznakov je dôležité navštíviť lekára, pretože pri neriešení týchto problémov je riziko vzniku mozgovej príhody a infarktu myokardu vysoké.


Základné informácie o atriálnej fibrilácii – AFIB.
• Každý šiesty infarkt súvisí s AF
• Výskyt AFIB rastie s vekom
• Až okolo 15 % mozgových príhod sa vyskytuje u pacientov s AFIB
• AFIB trpí 3 – 5 % ľudí vo veku nad 65 rokov
• AFIB často sprevádza hypertenziu a diabetes mellitus
Prémiová technológia Microlife – potvrdená klinickými testami.
Tlakomery Microlife sú veľmi úspešne klinicky testované známymi vyhodnocovacími protokolmi Európskej, Nemeckej a Britskej spoločnosti pre hypertenziu.
Certifikovaná kvalita a nová technológia.
Naše prístroje, ktoré krvný tlak merajú na ramene, sú podľa protokolu Britskej spoločnosti pre hypertenziu ohodnotené stupňom A/A.


Dovoz a distribúcia v SR: INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava, tel.: 02/40 200 400, www.microlife.sk
Zásady ochrany osobných údajov >>